ambalaj orneklerim

BASKI ÖNCESİ TEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Teknik problemlerin zamanlaması ne yazık ki acil iş süreçlerinde daha fazla olmaktadır. Müşteriden gelen tasarımın içinde olan bir problem, tedarikçinin, matbaanın sahip olduğu donanımlardan ortaya çıkan nedenler, yapılan baskı hazırlık işlemleri sırasında ortaya çıkan sorunlar.

Size maddi zarar verir, müşteri kaybettirir, tazminat ödettirebilir....


Siz problemi söyleyin biz çözümü
Oluşan problemlerin çözümü için orijinal tüm belgeler incelenir, tüm süreç yeniden taklit edilir problemin her seferinde çıkıp çıkmadığı denetlenir, belge özellikleri incelenerek üretim prosesleriyle uyum ve uyumsuzluğu analiz edilir. Üretim sürecine en uygun iş hazırlık önerisi yapılır, zaman kazandıracak öneriler eklenir, ilgili konuların eğitimi tercih edilirse verilir.

print-prepress

• Malzeme yanlış seçilmiş olabilir.
• Baskı öncesi hazırlığı baskı sürecine uygun yapılmamış olabilir
• Klişelerde nokta kaybı olabilir
• Silindir kazıma işleminde nokta aktarımı doğru ya da eksik yapılmış olabilir
• OPP ya da film malzemenin yapısı hatalı olabilir
• Renk bağlama ve basım sıralaması yanlış olabilir.

Ceyhun Akgün

imza publishing expertabcp logo