MARKALAR VE SEMBOLLER

Futbolcular ve jokeyler bir bakışta kolayca diğerlerinden ayırdedilebilecekleri şekilde ve renklerde giyinirler. Bayraklar ve flamalarda aynı sebeple dizayn edilirler. Farklı şirketler ve ürünler için de artık grafikerler tarafından yeni amblemler ve semboller yaratılmaktadır. Bu semboller (amblemler) anlamlarını hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan anlatabilmektedirler.

Siz de kendi kendinize kendi ismizini veya firmanızın amblemeni yaratmak için gayret gösterebilirsiniz. Yada kulüp ambleminiz veya ailenizin armasını yaratabilirsiniz. Hatta yarattığınız bir markayı tişörtünüzün önü için de düşünebilirsiniz.

Yapılan şekiller geometrik fonla zıt tonda olursa bazı biçimler daha çok ön plana çıkar. Şeklin bazı bölümlerini stlize ederek, bazı bölümlerini de ilaveler yaparak göze hoş gelecek şekilde düzenleyerek kendi yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

HARF KOMPOZİSYONLARI
Bir gazete başlığı, bir dergi başlığı vb. Bütün bunlar sizi kelimelerin oluşturduğu şekillere götürecektir. Gözlerimiz kelimelerin anlamlarını okumak için o kadar yıl eğitilmişlerdir ki kelimeleri teşkil eden harflerin şekillerini görmek ikinci planda kalmaktadır.

AMBLEM TASARIMLARI
Günlük hayatımızda alışveriş yaparken elimize aldığımız hemen hemen hür üründe karşılaştığımız, o ürünü tanıtan, anlatan bazı işaretler vardır. Bazen etiketinin üzerinde bazen o ürünün ambalajında, bazı harflerden veya soyut biçimlerden oluşmuştur. O işareti bir kez o ürünün üzerinde gördüğümüzde artık başka yerlerde de görsek mutlaka o ürünü hatırlarız. Bazen de bunun gibi başka bir çok işaretler de vardır ki ya bir hizmeti anlatır, ya bir kuruluşu.

İşte bir kurumu, bir hizmeti bir ürünü özel olarak tanıtmaya yarayan bu işaretlere amblem diyoruz.

Amblem: tanıtma işareti, soyut bir kavramı somutlaştırma ve özellikle toplumları tanımlama işlevini görür. Bu ilişki içinde belli amaçlarda kullanıldıkları için semboller de amblem olabilir. Amblem bir kuruluşun çalışma alınını, boyutlarını, üretim namını birleştiren bir görev yüklenir. Amblem yalnızca varlığı bile, tanınmış reklam sloganları içinde sembolik bir bütünlük sağlar. Bir amblem görüldüğünde temsil ettiği malı, hizmeti kurumu kolayca anımsatabilir ve tanıtır.

Sürekli bir reklam kampanyası içinde bir amblem geçerlilik kazanmışsa ve hedef kitlede istek ve ilgi ile eşanlam kazanmışsa başarılı olmuş demektir.
Amblem ilgili olduğu yeri, kuruluşu, en öz biçimde ifade eden bir simgedir.

AMBLEMLERİN ÖZELLİKLERİ
Amblem, bir kuruluşun çalışma alanını, boyutlarını üretim namını birleştiren bir işlev görür. Bu anlamda kuruluşun sosyal bireyselliğini simgeler.

Her kuruluşun, her firmanın, her derneğin hedef kitlelerine kendini tanıtabilmesi açısından amblem daha ilk adımda gereklidir. Ticari amaçlar daha sonra gelir.

Bir amblem de:
Basitlik,
Bireysel özellik,
Genel etki çok önemlidir.
Amblemler ne kadar sadeve amaca dönük biçimlendirilse o kadar amacına uygun olur.

Amblemler durumlarındaki biçimlere göre:
Formlarını harflerden alan amblemler,
Tek harften oluşuyorsa alfabeden farklı bir harf, yeni bir form,
Bir kaç harften oluşuyorsa, formlar dengeli ve alışılmışın dışında olmalıdır.
Firma hakkında imaj veren biçimlerden oluşan amblemler.
Haf + resim kullanılarak yapılan amblemler.
Firma hakkında bilgi veren amblemler olmak üzere çeşitlendirilebilirler.
Herhangi bir mal üretmeyen ancak hizmet veren kurumların amblemleri hizmet markaları olarak adlandırılır.

Bir amlemin yaratılışı sırasında dikkat edilecek hususlar kişiden kişiye konunun önem verilen noktasının ne olacağına göre değişir.

BİR AMBLEMİN TASARLANMASI
Bir amblemde öz ne kadar sade düşünülüp tasarlanırsa, amaca uygun olarak ele alınırsa o kadar istenileni verebiliriz. Bir amblem tasarlanırken:

Kullanma alanları dikkate alınmalıdır.
Baskı özellikleri irdelenmelidir.
Küçültüldüğü zaman detaylarını kaybetmemelidir.
Bütünlük özelliği olmalı, çok parçalı olmamalıdır.
Yan yana, ya da alt alta kullanıldığı zaman güzel uyumlar verebilme özelliğinde olmalıdır.
Kullanma alanları dikkate alındığında daire, kare ya da uygun biçimler gösterebilmelidir. Çok ince uzun boyutlar kullanıldıkları yerlerde bütünlüğü bozucu etki yaparlar.

Siyah ve beyaz ya da en az renklerde tasarlanmalıdır.

Harfleri birbirine uyabilecek alfabelerin harflerinden alınmalıdır.

Harfler yan yana, iç içe birbirlerinin üzerinden taşarak, bazı kısımları, başka harflerle bağlanarak da düzenlenebilirler. Yapılan işle ilgili motifler de kullanılabilir.

Amblemler oluşumlarındaki, biçimlere göre şöyle sıralanabilirler:
Formlarını harflerden alan amblemler. Bunlara tipografik amblem diyoruz. Alfabedeki harflerden farklı olmak zorundadırlar. Alışılmışın dışında olmalıdırlar. Böylece akıda kalıcılık kolaylaşmış olur. Bunun için yazı karakterleri araştırılır. Bazı kişiler özllikle geometkrik olanları tercih edebilirler. Köşe formların daha etkileyici olduğunu düşünebilirler. Geometrik şekillerden yola çıkarak bu bir daire, dikdörtgen veya kare olabilir, bunun için de bölümler hazırlayarak harfleri yerleştirip, siyah beyaz dengesini arayabilirler.

Veya bir harf alınır. Stilize ve deforme edilerek parçalara bölünür. Bu harfin oluşumunu geometrik fiziksel biçimlere uygulayarak yeni bir haf türetebilirsiniz.

Uygun bir geometriksel biçim içinde, negatif–pozitif olarak düşünülerek ele alınabilir.

Geometriksel bir biçim içinde düşünülen bir harfin bölünmesiyle diğer harf oluşabilir. Bu arada iki harfin birbirinden ayırmak için, yatay veya dikey taramalar kullanılabilir. Beyaz zemin üzerinde etkili görünümü sağlamak için harf kalınlaştırılarak yüzey etkisi sağlanır. Eğer harf ince olursa, beyaz zemin üzerinde zayıf ve cılız olarak, hakimiyeti zayıflar. Eğer harflerin ince çizgilerle çizilmesinde ısrar ediliyorsa siyah zemin üzerinde çalışarak hakimiyet sağlanabilir. Siyah zemin üzerinde kıvrak ve ince dönüşlü harfler romantik bir ifade verebilir. Burada harflerin çizgi kalınlıkların aynı, boşlukların dengeli olması lazımdır. Ayrıca harfin ana özelliğini, yani hangi harf olduğunu kaybetmemesi lazımdır. Eğer iki harf yanyana kullanılmıyorsa bu iki harfin ters olmamasına yön ve karakter açısından dikkat etmek gerekir. Bazen de harfleri üstüste getirerek çalışma alanlarını siyah ya da beyaz bırakabiliriz. Üst üste gelen harfler içi boş bırakılarak kalınca bir kontur çizilir.

Şimdiye kadar harflerden oluşan amblemlerden söz ettik. Bir de firma hakkında imaj uyandıran, imaj veren amblemler vardır: Bunlar da biçimleriyle firma hakkında bilgi taşırlar. Bu amblemlerde sembolik motiflerden faydalanılır. Kitap yayınevini, meşale okulu, öğretmenliği, eğitimi, güvercin barışı, daire ortasından çapraz olarak sağ üstten, sol alta giden çizgi trafikte yasakları çağrıştırabilir.