RENKLER

Renkler, resimde duygulara en çok seslenen heyecanlandıran bir elemandır. Başarılı bir renk uyumu, resmin çizgi sisteminden kompozisyonundan oranlarından çok daha etkileyicidir. Doğanın çizgi yapısından, plastik biçimlerinden daha doğrudan doğruya, daha kuvvetle, kendini gösteren renkler çoğunluğu bir “renk kültürü” oluşturmuştur.

Etrafımızda uzanıp giden doğada ayın, ağaçların, aynı binaların günün değişik saatlerinde öğle vakti başka türlü, akşam vakti başka türlü göründüğünü hepimiz gözlemlemişizdir. Bu değişiklik güneş ışığının, sabah saatlerinde az etkili öğle saatlerinde çok kuvvetli, akşam saatlerinde ve gece daha farklı olmasındandır.

Renkler bizi çeşitli ruhsal durumlar içine sürükler. Bunlar karamsarlık, üzüntü olabileceği gibi, neşelilik, canlılık da olabilir.

Renklerin bu etkilerini yalnızc a resimlerde değil, etrafımızdaki kullandığımız eşyalarınızda elbiselerinizde de görebilirsiniz. Gerek elbiselerimiz, gerekse mobilyalarımız için kumaş seçerken, markalarından ve dokularından önce renklerinden etkilenerek seçiminizi yaparız.

Odalarımızdaki mobilyaları değiştirmeyi planladığımızda ilk düşündüğümüz hangi renkleri yanyana koymalıyımdır. Seçim yapmak için baktığımız katalogtaki ince şeritler halindeki örneklerin büyük yüzeylere uygulandğıından nasıl duracağı en büyük problemdir. Büyük, küçük, dar ya da geniş yüzeylerde her rengi etkisi başka başkadır. 4–5 m2 büyüklüğündeki bir kare üzerindeki mavinin etkisi başkadır, küçük bir pulun üzerindeki mavinin etkisi başkadır.

Doku rengi etkiler. Düz, naylon bir kırımızı ile dökümlü bir kumaş, farklı farklı etkidedir. Bu etkileri etrafımızdaki farklı materyellerde gözlemlemek mümkündür.

Renk, resimde duygulara en çok seslenen heyecanlandıran bir elemandır. Başarılı bir renk uyumu, resmin çizgi sisteminden, kompozisyonundan oranlarından çok daha etkileyicidir.

Fizikte yer alan renk prizmasından geçen ve Solar Spectrum diye adlandıran renk kuşağındaki renkler şunlardır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu altı renkten sarı, kırmızı, mavi ana renklerdir. Çevremizde gördüğümüz binlerce renk, bu üç rengin çeşitli oranlarda karıştırılmasıyla ortaya çıkar. Bu karışımdan siyah renkte elde edilir. Bu üç renk bizim bildiğimiz RGB rentir. Ofset baskı teknolojisinde CMYK renk kullanılır.

Üç ana renkle, yani siyam mavisi, macenta kırmızı ve sarı ile:
Sarı+mavi= Yesil
Sarı+kırmızı= turuncu
Kırmızı+mavi= mor renkler elde edilir.
RGB renkte ana ışık renklerinin karışımı ile beyaz renk oluşur.
Cisimlerin çoğu aldıkları ışığın tümünü ya da bir bölümünü yansıtırlar.

Işık alan tüm cisimlerin rengini şu üç renk faktörü belirler.

Öz renk (lokal renk) objenin asıl rengi.
Işığa göre değişen renk (tonal renk) ışık ve gölgenin etkisi sonucu olarak değişmiş renk.
Yansıma renk. Çevredeki diğer objelerden yansıyan renk.

Bu üç faktörü de şunlar etkiler:
Işığın rengi.
Işığın yoğunluğu
Aradaki atmosfer.

Beyaz cisimler en çok ışık yansıtırlar. Siyah olanlar ise ışınların büyük kısımlarını yutarlar.

ZIT RENKLER
Renk çemberinde bir esas rengin tam karşısındaki yardımcı renk o esas rengin zıt rengidir. Ya da başka türlü söylersek bir esas rengin zıt rengi o esas rengin dışında kalan iki esas rengin karışımı ile elde edilen 1.derece yardımcı renktir.
Kırmızının zıt rengi YEŞİL
Mavinin zıt rengi TURUNCU
Sarının zıt rengi MOR

KOMŞU RENKLER
Komşu renkler demek o rengin tamamlayıcı renkleri demektir. Kırmızının komşu rnekleri renk çemberinde kırmızının her iki tarafında yer alan renkleri demektir. Bunlar kırmızıdan maviye doğru eflatun, mor, erguvan, kırmızıdan sarıya doğru portakal kırmızısı, turuncu ve kavuniçidir.

Sarının komşu renkeri sarıdan maviye doğru: çimen yeşili, yeşil turkuvaz, sarıdan kırımızıya doğru kavuniçi, turuncu ve ateş kırmızısıdır. Mavinin komşu renkleri maviden krırmızıya doğru erguvan, mor, eflatun, maviden sarıya doğru turkuvaz, yeşil ve çimen yeşilidir.

KONTRAST RENKLER
Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirine zıt (kontrast) olan renklerdir. Bu renkler birbirinin zıddı olduklarından, yanyana geldiklerinde birbirlerinin en iyi şekilde ortaya çıkarırlar. Bu sebeple, bir zengin bir yüzeydeki etkisinin daha belirgin olması isteniyorsa, o rengin yanına, zıt rengi, yani bütünleyicisi konabilir.

Güneş ışığı bir cam prizma ile kırılmaya tabi tutulursa, içindeki renkli ışınlar ayrılırlar. Buna tayf denir. Bu sırada güneş ışığındaki çeşitli dalga uzunluğunda olan ışınların kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor sırası ile kırıldığı görülür. Burada kırılma acısı en küçük olan ışının kırızı, en büyük olan ışının mor olduğu ortaya çıkar. Rnekler bu sıra ile bir renk sklalası üzerinde boyanır ve skalanın iki ucu birleştirilirse renk çemberi ortaya çıkar. Bu arada sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor bulunur. Ana ve ara renkler tayftaki sıra ile ardarda gelecek şekilde renk çemberine konduğunda birbirine yakın olan renkler birbirinin uygunu sayılır. Karşılıklı gelen renkler ise birbirinin zıddıdır. Karşılıklı gelen renkler ise birbirinin sıddıdır. Bu renkler ne birbirine yakın, ne de birbiri ile karşıkarşıya olmayanlara uygunsuz renkler denir.

RENGIN TONLARI
Renklerin gerçek değeri tayftaki halidir. Her renk beyaza doğru açıldıkça parlaklaşır. Tersine olarak siyaha doğru yaklaştıkça koyulaşır. Her rengin beyaz ve siyaha doğru çeşitli kademeleri vardır. Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesine ton değeri, valör denir. Açık bir yeşil ile koyu bir yeşil arasındaki fark, renk farkı değil ton farkıdır.

Bir renk eğer onu çevreleyen renk koyu ise, daha açık görünür.
Bir renk, onu çevreleyen renk daha açık ise daha koyu görünür.
En yüksek, en güçlü renk kontrasları tamamlayıcı renklerin renkleri yanyana getirilmesiyle elde edilir.
Her renk tamamlayıcı renginin gölgesini yanındaki renk üzerine düşürür. Böylece onu kendi tamamlayıcı rengiyle boyar.

Renkli çalışmalarda amaca göre istenilen armoniler tercih edilebilir. Koyu-açık kontrastı olmaduğu durumlarda , sıcak-soğuk rnek kontrastlarına yer verilir. Renkli çalışmalarda da rengin sıcak-soğuk kontrastlarına yer verilir. Renkler kendi özellikleri içinde bir sıcak-soğuk durumuna sahiptirler. Örneğin mavi, mor, yeşil soğuktur. Kırmızı, sarı, turuncu sıcaktır.
Renkli çalışmalarda bütünlük kurmak önemlidir. Yapılacak çalışmalar değişik amaçlara yönelik olacaktır. Bu sebeple değişik anlayışta ve değişik tekniklerde çalışmalar yapmak zorunludur.